Nästa lopp äger rum den 12 oktober 2017

OUR SPONSORS

RUN FOR LIFE

Run for Life

Nästa lopp äger rum 2018. Mer information kommer inom kort.

Run for life är ett välgörenhetslopp som arrangeras i Kenya av MFCBO Sweden. Detta löpprojekt startades 2014 och har både privata och företagsbidragsgivare från hela världen.

Tidigare års donationer har hjälpt oss supporta:
• Madeleine School – Dagvatteninsamlingsprojekt
• Madeleine School – Hydroponics växthus för fodergrödor
• Över 1 000 familjer
• Madeleine School – Vatteninsamlingsprojekt
• Madeleine School – Syprojekt
• Madeleine School – Tandläkarprojekt

Målbild 2018

Vårt mål för 2018 är att nå 500 sålda nummerlappar. På detta vis kan vi hålla våra tidigare projekt vid liv och därmed barnens hopp om en bättre framtid.

Tre frågor till dig!

Har du någonsin tänkt tanken att låta någon annan springa ett lopp för dig, men ändå få äran?
Har du någonsin tänkt tanken att hjälpa någon annan, som är fattig och behöver kämpa för sin överlevnad?
Har du någonsin tänkt tanken att hjälpa ett barn att få utbildning?

Om du svarade ja på minst en av de här frågorna så är Run for Life det arrangemang du inte får missa.

the-school1

Hur fungerar det?

Jo, så här fungerar det. Köp en nummerlapp till någon annan, det är både enkelt och billigt. Kanske så billigt att du kan tänka dig att köpa fler än en nummerlapp, vilket du självklart får göra.

80/20-fördelning

Nummerlappens värde är konverterad till kenyanska shilling och värdet är satt till 1 000 shilling per nummerlapp. 200 shilling kommer att skänkas till vardera löpare som startar och går i mål. Resterande 800 shilling går till Madeleine school vars syfte är att hjälpa detta område med att utbilda alla eleverna i skolan och ge dem minst ett mål mat om dagen.

Överskott

När vi växlar till kenyanska shilling kan vi få mer än 1 000 shilling för varje såld nummerlapp. Om det sker kommer detta överskott att användas för att bekosta denna domän, hemsidekostnader samt Madeleine school. Om en löpare inte skulle dyka upp i tid till loppet kommer hens nummerlapp att sparas till nästa lopp.

Läs mer om vårt skolprojekt längre ner på den här sidan.

Längst ner på sidan hittar du vår försäljningsdel där du kan köpa en eller flera nummerlappar.

Har du några som helst funderingar eller frågor, skicka dessa till vår e-postadress runforlife@mfcbo.se

SKOLAN

MFCBO Sweden (Madeleine Forssberg Community Based Organization)

Under 2006 fick vi, Madeleine och Daniel Forssberg, möjligheten att starta en skola i Kenya. En skola riktad till att främst hjälpa föräldralösa men även andra utsatta barn. Madeleine shool har sin plats i västra Kenya i ett jordbruksområde utanför staden Bungoma.

Flera av eleverna kommer från familjer med många barn. Många elever är föräldralösa och då bor de hos sina släktingar, det är för många en kamp om överlevnad. Flertalet bor i enkla jordhus med grästak och utan varken elektricitet eller rinnande vatten.

När vi startade skolan 2006 började vi i små hyrda butikslokaler, men ett par klasser fick också hålla till utomhus under bar himmel.

Idag, har skolan sin egen mark och sina egna lokaler (jordhus med plåttak). Skolan har ett kök där det finns personal som lagar mat till eleverna varje dag. Elektricitet installerades under 2014 och insamling för egen vattenbrunn är på gång.

Det har hänt massor under dessa år och inget av detta skulle ha varit klart idag om det inte vore för alla sponsorer, företag som privatpersoner som hjälpt vår organisation genom åren. Behoven är många och vi har bestämt oss för att fortsätta hjälpa dessa elever och deras familjer.

En av MFCBO Swedens huvudidéer är att de insatser vi går in med inte bara ska gagna skolan utan även samhället som skolan ligger i. Detta är enklare än vad du kanske tror. Med små medel kan vi faktiskt göra stora förbättringar för både familjer och detta samhälle. Till exempel att istället för att skicka skolmaterial till skolan, väljer vi att köpa dessa lokalt och på det viset stödja samhällsutvecklingen. Det här är ett enkelt och bra exempel på hur du genom att stötta vår skola också ger ett direkt stöd till samhället som är minst lika viktigt.

Sedan starten 2006 har 100% av alla donerade pengar gått till att bygga upp och underhålla Madeleine school.

TACK FÖR DITT STÖD!

Dela gärna med dig till dina vänner!